Grunt Grundiermittel 90 Knauf 15 kg

Grunt Grundiermittel 90 Knauf 15 kg

Knauf Grundiermittel 90 wyrównuje chłonność przed tynkowaniem podłoży mocno chłonnych wewnątrz budynków. Znajduje zastosowanie jako rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków maszynowych i ręcznych. Służy do gruntowania podłoży o silnych właściwościach chłonnych, które bez odpowiedniego przygotowania mogą prowadzić do odparzania tynku, jak również przy układaniu suchych tynków (z płyt gipsowo-kartonowych). Knauf Grundiermittel 90 dodatkowo skuteczniej blokuje wodę, poprawia fazy obróbki tynku gipsowego oraz wydłuża czas jego wiązania.
In Stock brak , , . .

Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: 1,5 kg/l
Marka zaprawy wg PN-90/B-14501: M 7
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 7 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 2 MPa
Uziarnienie: 0-2 mm