Nadproża Porotherm

Elementy zamykające otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych o różnych grubościach i przeznaczeniu.

In Stock brak , . .

Ceramiczno – żelbetowe belki nadprożowe Porotherm 11.5, 14,5 i 23,8.  Nadproże powstaje poprzez nadmurowanie belek nadprożowych cegłami lub pustakami bądź poprzez nadbetonowanie.