GDDKiA Łosino

Informacje o projekcie

Przebudowa i rozbudowa budynku garażowo – biurowego dla GDDKiA w Łosinie.

Zakres prac obejmował przebudowę z rozbudową budynku garażowo – biurowego wraz z przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, budową instalacji cieplnj, dróg oraz obiektów małej architektury.

Opis

Inwestor:
Odział GDDKiA w Gdańsku
Data:
September 1, 2013
Lokacja:
Łosino
Kategoria:
Budownictwo, Instalacje techniczne