Kościół w Mierzynie

Informacje o projekcie

Inwestycja polegała na kompleksowej renowacji Kościoła, zakres prac obejmował:
– renowacje elewacji i wieży kościoła
– remont pokrycia dachowego
– renowacja wnętrza kościoła
– Odtworzenie ogrodzenia z kamienia wraz z zagospodarowaniem terenu.

Opis

Inwestor:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Karlinie
Data:
December 12, 2013
Lokacja:
Mierzyn
Kategoria:
Budownictwo, Renowacja zabytków